Projektledning

IPMA certifierad projektledare med internationell erfarenhet inom IT och Telekom.

 

Behöver du:

 • Projektledare för utveckling och införande av IT-system.
 • Individuellt anpassat stöd till befintlig projektledning.
 • Införande och förbättring av metoder och processer.

 

Finns företaget i något av följande områden:

 • Eskilstuna.
 • Järna.
 • Nykvarn.
 • Nyköping.
 • Salem.
 • Stockholm. Innerstan eller söderort.
 • Strängnäs.
 • Södertälje.

 

För att säkerställa en hög kvalitet och vid behov av resursförstärkning har jag tillgång till ett nätverk av kvalificerade samarbetspartners.

Beteendeanalys

Extended DISC ger en nulägesanalys av en person. Analysen ger underlag för:

 

 • Personlig utveckling
 • Att finna individens motivationsfaktorer
 • Utvecklande medarbetarsamtal där varje individ får en anpassad utveckling.
 • Uppbyggnad och utveckling av gruppen.
 • Att med en enda analys ta fram en mängd olika profiler, som till exempel gruppanalys, arbetsparanalys, stressanalys och olika yrkesroller.
 • Att göra bättre rekryteringar för att uppnå ett bättre arbetsklimat och resultat.

Workshops

Effektivare workshops med en objektiv ledare, som låter varje deltagare bidra och känna ansvar i den kreativa processen.

 

För att lyckas är det bl a väsentligt att:

 • Ha ett tydligt syfte och mål för mötet.
 • Låta samtliga deltagare komma till tals, inte bara de dominerande.
 • Se till att diskussioner leder framåt och inte "fastnar".

© 2002-2015 Pygmalion AB

Organisationsnr 556566-7598

Bankgiro 5127-6566

Information om Cookies