Verksamheter
Pygmalion AB består av två verksamheter där projektledning är huvudverksamheten.
Den andra verksamheten i Hundkompaniet är distansutbildning för de som vill starta hundhundverksamhet som kräver tillstånd. Har även skrivit en bok som innehåller de riktlinjer som Jordbruksverket har samt lite om företagande.
Projektledning
Kurs och bok för att driva hundverksamhet
Back to Top