Verksamheter
Pygmalion AB erbjuder projektledning och distansutbildning.
Projektledning inom verksamhetsnära IT men givetvis även andra verksamhetsprojekt som påverkar organisationen och kräver förändringsledning. Min ambition är att skapa bra lösningar utifrån verksamhetens behov, som är kostnadseffektiva att förvalta.
Distansutbildning för de som vill starta hundverksamhet som kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Har skrivit en bok som sammanfattar de riktlinjer som Jordbruksverket kräver samt vad man bör veta om företagande. Utbildningen bedrivs under mitt företagsnamn Hundkompaniet Pygmalion.
Klicka på bilderna nedan eller överst i navigeringen för att läsa mer om verksamheterna.
Back to Top