Företaget erbjuder
Konsulttjänster utifrån verksamhetens behov som är kostnadseffektiva att förvalta.
Distansutbildning för att bedriva tillståndspliktig hundverksamhet. Utbildningen bedrivs under mitt företagsnamn Hundkompaniet Pygmalion.
Klicka på bilderna nedan eller överst i navigeringen för att läsa mer om verksamheterna.
Konsulttjänster
Projektledning 
Leder projekt inom verksamhetsnära IT men givetvis även andra verksamhetsprojekt som påverkar organisationen och kräver förändringsledning. Har underkonsultavtal med flera konsultföretag och konsultmäklare som har avtal med myndigheter, kommuner och regioner samt större företag inom det privata näringslivet.
Läs mer om min kompetens och erfarenhet här.
Digitalisera administrationen i små företag
Tillsammans analyserar vi ditt företags behov av digitalisering och därefter kan jag komma med objektiva förslag på lösningar. Det kan till exempel vara att skapa pdf-formulär och samarbeta på Microsofts lösningar eller av mer komplex natur där det krävs andra leverantörer. 
Det som är viktigt att komma ihåg är att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt för dig att förvalta.
Därefter ser vi hur vi går vidare med att implementera en lösning som fyller dina behov.
Läs mer om min kompetens och erfarenhet här.
Håller distansutbildning för att bedriva tillståndspliktig hundverksamhet. Länsstyrelsen kräver utifrån Jordbruksverkets regler tillstånd för att bedriva hundverksamhet i större omfattning och yrkesmässigt.  De verksamheter som berörs är att flera och de är att hålla, föda upp, upplåta, sälja, hyra ut och förvara andras hundar.
Har även skrivit en bok som sammanfattar Jordbruksverkets krav som heter ”Att driva hundverksamhet” och som finns att köpa i bokhandeln eller direkt av av mig.
Läs mer om innehåll i kursen och boken på hundkompaniet.com
Back to Top