Konsulttjänster
Detaljerad information om min erfarenhet finner du i mitt CV som du kan ladda ner som ett pdf-dokument eller på min LinkedIn-sida.
Du når mig på 070-2940002 och cathy@pygmalion.se.
Projektledning
IPMA-certifierad projektledare som behärskat samtliga faser som kravarbete, utveckling och test där workshop- och förändringsledning är en naturlig del av arbetet. Är även CSPO (Certified Scrum Product Owner).
Min ambition är att i så stor utsträckning som möjligt att få fram de verkliga behoven för kundens verksamhet för att lösningen ska ge den nytta som verksamheten behöver.
I ledarskapet fokuserar jag på att inspirera projektmedlemmarna att känna entusiasm och motivation för att göra det som krävs för att nå önskat resultat. 
Jag föredrar att arbeta i organisationer där man har en förståelse för hur styrgrupper kan stödja projekten att nå resultat och där jag som projektledare arbetar aktivt för att tillhandahålla aktuellt status och be om stöd om det krävs.
Mina egenskaper är glad, drivande, prestigelös och resultatorienterad med helhetsperspektiv. Jag är beredd att prova på nya idéer och synsätt, men har inga problem att backa när det behövs. 
Projektmetoder
PPS, PROPS (numera XLPM) och PROJEKTiL och anpassningar av dem.

Utvecklingsprocesser
Scrum, Kanban och RUP.

Förvaltningsmodeller
PM3 och ITIL.

Verktyg
Microsoft: M365, MS Project.
Adobe: Acrobat, InDesign, Photoshop, Illustrator.
Atlassian: Jira, Confluence.
Övriga: Antura, webbaserade planeringssystem, MindManager, EPiServer, Fortnox m.fl.

Branscher
Har arbetat inom privat näringsliv och offentlig sektor samt ideell verksamhet.
Inom offentlig sektor på Lantmäteriet, Kriminalvården, Stockholms universitet, Stockholms läns landsting och Örebro kommun.
I privat näringsliv inom telekom, fordonsindustri och bank.
För ideella föreningar hos Svenskt Projektforum och Svenska Brukshundklubben.
Digitalisera administrationen i mindre företag
I de uppdrag som jag haft som projektledare har jag infört många projekt som innebär förändrade arbetssätt och som företagare har jag haft webbkursplattformar, e-handelssystem och digitaliserat mitt eget arbete. 
Många IT-projekt fallerar just på att man inte analyserat företagets verkliga behov utan låtit tekniken styra. Därför är det jätteviktigt att verkligen tänka till från början på vad man vill digitalisera och den nytta som det ger. Här är det du som har den verkliga kunskapen om vad just ditt företag behöver.
Vi inleder med ett förutsättningslöst möte där vi träffas så jag får en förståelse över det verkliga behovet. Jag tar med mig informationen och undersöker vad som kan lösa behoven och ungefär vad det kan komma att kosta. 
Om du vill gå vidare, så fördjupar vi analysen och tar fram exempel på vad som ska införas och planerar mer i detalj hur införande kommer ske och vilka personer i ditt företag som kommer ansvara för vad. Slutligen tar vi fram en utbildningsplan och utbildar de som kommer sköta administrationen.
Back to Top